Miesto savivaldos institucija. 1918 m. gruodžio 18-19 d. įvyko pirmieji demokratiniai Kauno miesto savivaldybės rinkimai, kuriuose dalyvavo 15 140 asmenų. Į miesto tarybą išrinkta 30 lenkų, 22 žydai, 12 lietuvių, 6 vokiečiai, 1 rusas.

1918 m. gruodžio 22 d. Miesto teatre įvyko pirmasis naujai išrinktos tarybos posėdis.

Nepriklausomos Lietuvos laikotarpiu Kauno miesto taryba rinkta 6 kartus: 1918,1920,1921,1924,1931 ir 1934 metais.