1919 m. vasario 20 d. | Priverčiamas nutarimas

Kiekvienas namų savininkas privalo valyti gatvę ligi vidurinijos, Laisvės Alėjoje ligi alėjai arba ligi arklių geležinkelio bėgių, kur jis praeina, o prigulinčius prie namą plecius 4 sieks gilyn pleciaus. Arklių geležinkelis valo jam prigulintį kelią.

KAUNO MIESTO TARYBOS

Priverčiamas nutarimas N 4

1/ Kauno miesto namų savininkai privalo užlaikyti savo kiemus, taip pat prie jų namų trotuarus, gatvės ir vandeniui nubėgti ravus reikiamoje tvarkoje ir švarume.

2/Kiekvienas namų savininkas privalo valyti gatvę ligi vidurinijos, Laisvės Alėjoje ligi alėjai arba ligi arklių geležinkelio bėgių, kur jis praeina, o prigulinčius prie namą plecius 4 sieks gilyn pleciaus. Arklių geležinkelis valo jam prigulintį kelią.

3/ Sušluoti mėšlai, o pavasary sniegas ir ledai, nuvalytas nuo gatvės ir trotuarų, turi būti tuojaus išvežta į tam tikras vietas – Miesto Valdybos nurodytas.

4/ Už nusikaltimą šiam priverčiamam nutarimui baudžiama administrativiu būdu ligi 1000 m., be to gali būti nevalytos vietos nuvalytos namų savininko lėšomis.

KAUNO MIESTO VALDYBA.

1919 m. vasario 20 d.

Laisvės alėja po liūties. XX a. 3 deš. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: 1919 m. vasario 20 d. Kauno miesto tarybos nutarimas dėl gatvių valymo, KRVA, f. 219, ap. 1, b. 4, l.7.