Liaudies švietimo komisariatas – TSRS centrinio valstybės valdymo institucija, vadovavusi švietimo valdymui okupuotame Vilniaus krašte.