1919 m. vasario 3 d. | Liudymas M. Valeikienei

Šiuo liudijama, kad delegatei nuo lietuvių mokyklų miest. GEDRAIČIUOSE p-tei M. VALEIKIENEI išsivežti iš Vilniaus į m-Giedraičius, Vilniaus gub., Malėtų apsk. 635 ekz. Rankraščių mokykloms ir visokių mokykloms ir kanceliarijai reikalingų daiktų, L. Švietimo Komisariatas netrukdo.

1919 m. vasario 3 d. Liaudies švietimo komisariato liudymas nr. 623

LIUDYMAS

Šiuo liudijama, kad delegatei nuo lietuvių mokyklų miest. GEDRAIČIUOSE p-tei M. VALEIKIENEI išsivežti iš Vilniaus į m-Giedraičius, Vilniaus gub., Malėtų apsk. 635 ekz. Rankraščių mokykloms ir visokių mokykloms ir kanceliarijai reikalingų daiktų, L. Švietimo Komisariatas netrukdo.

Švietimo Liaudies Komisaras

Kanceliarijos Vedėjas

Sekretorius

Giedraičių mokykla. Centre – mokyklos direktorė Malvina Valeikienė. 1920 m. KMM fondai.

Šaltinis: 1919 m. vasario 3 d. Liaudies švietimo komisariato liudymas nr. 623, KMM fondai.


Papildoma informacija apie Malviną Valeikienę

Malvina Šokelytė – Valeikienė (1898-1981) buvo ilgametė pedagogė, visuomenės veikėja, lietuvybės puoselėtoja Vilniaus krašte.

M. Valeikienė kartu su vyru Matu Valeika (1878-1937) 1918 m. apsigyveno Giedraičiuose. Malvina Valeikienė pirmiausia perėmė iš vokiečių Giedraičių pradžios mokyklą. 1920 m. Švietimo ir mokslo ministerija leido Giedraičiuose įsteigti valdišką vidurinę keturių klasių mokyklą. Mato ir Malvinos Valeikų rūpesčiu 1920 m. rugsėjo 22 d. mokykla atvėrė duris, ir mokytoja M. Valeikienė priėmė pirmuosius mokinius.

Šalia savo tiesioginių darbų, Malvina ir Matas Valeikai subūrė krašto lietuvius – suorganizavo pirmą lietuvišką chorą, įsteigė žemės ūkio draugiją, vartotojų bendrovę „Vilnija“, surengė žemės ūkio ir rankdarbių parodas – puoselėjo lietuvybę.

Mokytoja M. Valeikienė pasižymėjo savo žygiais kovų su lenkais metu. 1920 m. lapkritį Giedraičius užėmė Lenkijos kariuomenė.  Netoli Giedraičių buvusiame Bekupės dvare buvo apsistojęs lietuvių kariuomenės dalinys. Jį netikėtai užpuolus lenkams buvo sužeista ir žuvo daug karių. Mokytoja M. Valeikienė ėmėsi gelbėti aukų. Pasakojama, kad ant baltos paklodės užsiuvusi raudoną kryžių, ji išgabeno visus sužeistuosius. Manoma, kad tai buvo pirmasis Raudonojo Kryžiaus vėliavos panaudojimo Lietuvoje atvejis.

Malvina Valeikienė XX a. 3-4 deš. KMM fondai

Lenkams užpuolus Giedraičius, Malvina Valeikienė nespėjo pasislėpti ir buvo suimta bei nuteista mirties bausme, tačiau bausmės įvykdyti nespėta. Lietuviams atsikovojus Giedraičius, Malvina buvo išlaisvinta.

Už nuopelnus Lietuvai 1927 m. Lietuvos Prezidento dekretu ji buvo apdovanota III laipsnio Vyčio kryžiaus ordinu. 1937 m. mirus vyrui Matui Valeikiui, M. Valeikienė persikėlė gyventi į Kauną. Čia toliau mokytojavo,  nusipirko vaistinę Petrašiūnuose. Ji savo pasiaukojimu ir drąsa pasižymėjo ir Antrojo pasaulinio karo metais, kai su dukra, rizikuodamos savo gyvybėmis, slėpė ir gelbėjo žydus.

Malvina Valeikinė mirė 1981 m. rugsėjo 1 d. Kaune. Palaidota Petrašiūnų kapinėse.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus vedėja Inga Puidokienė