JAV lietuvių moterų periodinis leidinys, leistas 1916–1991 m. Čikagoje.