Laikraščio redakcija. „Mūsų balsas“ – nepartinis, meilės, vienybės ir brolybės platinimo laikraštis, ėjęs 1919–1923 m. Vilniuje.