1919 m. gruodžio 7 d. | Nepartinis meilės ir brolybės laikraštis

„Mūsų Balsas“ tai balsas tų lenkų, kurie netik patys esame gimę ir augę Lietuvoje bet kurių tėvai ir pratėviai per kelis amžius joje gyveno, ją mylėjo ir tą meilę mums, savo vaikams, įkvepė. „M[ū]sų Balsas“ tai balsas tų lenkų, kuriems, Lietuvai esant nelaimingai, lygiai skaudėjo širdis, kaip ir tikriems lietuviams.

MŪSŲ BALSAS

[…] „Mūsų Balsas“ tai balsas tų lenkų, kurie netik patys esame gimę ir augę Lietuvoje bet kurių tėvai ir pratėviai per kelis amžius joje gyveno, ją mylėjo ir tą meilę mums, savo vaikams, įkvepė.

„M[ū]sų Balsas“ tai balsas tų lenkų, kuriems, Lietuvai esant nelaimingai, lygiai skaudėjo širdis, kaip ir tikriems lietuviams.

„Mūsų Balsas“ tai balsas tų jūsų, lietuviai, brolių, kurie arti ir ilgai matė, kaip tas dvi nelaimingos tautos, lyg du angelu, nuo amžių meile sujungtu, lyg dvi stebūklingos sesers, nuo amžių stipriais ryšiais surištos, tuos ryšius rovė ir teberauna mūsų priešų naudai. […]

Tikslas tas: kas ne aišku – aiškinti, kas gera – pagirti ir gyveniman vykinti, kas bloga – peikti ir kovoti su juo, bešališkai dalyką paimti, teisingai jį nusverti, prieiti prie tikrų rezultatų ir tokiu būdu, kas per šmeižimus ir neapykantą sugriauta – atstatyti ir naują gyvenimą pradėti.

Be abejo, kad mūsų darbas šiais laikais bus be galo sunkus, bet mes nenustodami vilties netik patys darbuosimės toje sunkioje dirvoje, bet kviečiame prie to darbo ir jus, lietuvius.

Už visus jūsų gerus norus, patarimus ir pagalbą tame sunkiame darbe – būsime labai dėkingi.


Šaltinis: „Mūsų balsas“, Mūsų balsas, nr. 1, 1919 m. gruodžio 7 d., p. 1-2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1C1B0000770571?exId=87634&seqNr=1; https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1C1B0000770571?exId=87634&seqNr=2