(1891–1969 m.) | Lietuvos Tarybos narys ir jos generalinis sekretorius, publicistas, redaktorius.

Lietuvos Tarybos narys, jos generalinis sekretorius. Prisidėjo redaguodamas svarbiausius Tarybos dokumentus, tarp jų ir Vasario 16-osios Nepriklausomybės aktą. Lietuvos Tarybos veikloje pasižymėjo diplomatiniais sugebėjimais, bandydamas sutaikyti dažnai konfliktuojančius kairiųjų ir dešiniųjų pažiūrų politikus.

Klimas buvo vienas jauniausių Lietuvos Tarybos narių. Vasario 16-osios akto pasirašymo metu jam buvo 26-eri metai. Tačiau darbus, kuriais norėjo skatinti lietuvių tautinį susipratimą jis pradėjo gerokai anksčiau. Vos 17-os būdamas P. Klimas buvo suimtas už tai, kad leido prieš carinę priespaudą nukreiptą laikraštėlį. Sukūrus Lietuvos valstybę ir apgynus ją Nepriklausomybės kovose, dalyvavo taikos derybose su Sovietų Rusija ir Lenkija. Beveik du dešimtmečius buvo Lietuvos pasiuntinys Prancūzijoje, daug prisidėjo, kad šios šalies visuomenė pradėjo domėtis Lietuva. P. Klimo pavyzdys įkūnija ir visos Lietuvos dramą. 1943 m. jis buvo suimtas Vokietijos slaptosios policijos Gestapo, o 1945 m. atsidūrė SSRS represinių tarnybų – NKVD akiratyje. Buvo kalinamas Sibire, Čeliabinsko srityje, kur dirbamas mokslo žmogui neįprastus sunkius fizinius darbus, visiškai prarado sveiktą. Vis dėlto, net grįžęs į okupuotą Lietuvoje jis išliko orus ir net pradėjo daryti tai, ką labiausiai mėgo – rašyti tuomet nespausdintus darbus, kuriais siekė stiprinti tautinę savimonę.

Svarbios datos

 • 1891 m. vasario 23 d. gimė stambių ūkininkų šeimoje.
 • 1908 m. už tautinę veiklą išmestas iš Marijampolės gimnazijos, teisiamas.
 • 1914 m. baigia teisės studijas Maskvos universitete.
 • 1916 m. suimtas vokiečių už skatinimą ruoštis sukilimui ir proklamacijų apie būsimą nepriklausomą Lietuvą dalinimu.
 • 1917 m. išleidžia knygą ,,Lietuva, jos gyventojai ir sienos“, kuri tampa pamatu būsimos Lietuvos valstybės koncepcijai.
 • 1917 m. Vilniaus konferencijos metu patenka į naujai sukurtą Lietuvos Tarybą.
 • 1918 m. vasario 16 d. sutaiko Lietuvos Tarybos posėdžio dalyvius, kas leidžia vieningai paskelbti Lietuvos nepriklausomybę.
 • 1921 m. veda Juozo Tumo-Vaižganto dukterėčią Bronę Mėginaitę.
 • 1925 m. tampa Lietuvos pasiuntiniu Prancūzijoje.
 • 1943 m. Prancūzijoje suimamas Gestapo ir per 19 kalėjimų atgabenamas į Lietuvą.
 • 1945 m. suimamas NKVD už dalyvavimą pogrindinėje veikloje, kalinamas Sibire.
 • 1954 m. grįžta į Lietuvą, rašo knygas ir atsiminimus, kurių okupacinė valdžia nespausdino.
 • 1969 m. sausio 16 d. miršta, palaidotas Petrašiūnų kapinėse.