1919 m. sausio 19 d. | Svetimuose kraštuose

Numanau, kad net didžiausios Šveicarijos gražybės manęs nesužavės ir aš grįšiu į savo kraštą, kaip tik nusivylęs visais taip giriamais svetimų kraštų gražumais. Nueinu į muziejus, į teatrus, į koncertus, į galerijas ir išeinu bėdinas, skurdus – nors ir daug matęs! 

„Rytoj sueina beveik mėnuo, kaip aš ne Lietuvoj… Sunkiausius metus išbuvau savo tėviškėj ir šit dabar ją apleidau… Kažin kaip keista bastytis po svetimas žemes. Jaučiu, jog nemėgstu tų kraštų – kažin kodėl jie manęs netraukia. Numanau, kad net didžiausios Šveicarijos gražybės manęs nesužavės ir aš grįšiu į savo kraštą, kaip tik nusivylęs visais taip giriamais svetimų kraštų gražumais. Nueinu į muziejus, į teatrus, į koncertus, į galerijas ir išeinu bėdinas, skurdus – nors ir daug matęs! O ten už Nemuno, kas ten darosi. Kaip biauru yra būti svetimose šalyse, kada savoji šalis yra biauriausiam padėjime.“

Petras Klimas, Dienoraštis 1915 – 1919, Chicago, 1988,  p. 304


Šaltinis: Petras Klimas, Dienoraštis 1915 – 1919, Chicago, 1988,  p. 304