(1883–1945 m.) | Knygnešys, Nepriklausomybės kovų dalyvis, visuomenės veikėjas, spaudos bendradarbis.