(1920–1964 m.) | Lietuvos karinis veikėjas, generolas.

Pirmojo pasaulinio karo dalyvis. 1918 m. dalyvavo organizuojant Lietuvos kariuomenės dalinius. 1919 m. pradžioje daug prisidėjo įsitvirtinant Lietuvos Respublikos valdžiai Kaune. Dalyvavo Panevėžio išvadavimo operacijoje, išvadavo Rokiškį, Obelius, kovojo Latvijoje.

1920 m. rugpjūčio 23 – rugsėjo 23 d. vadovavo Antrajai pėstininkų divizijai. Dalyvavo kovojant su bermontininkais bei Lenkijos kariuomenės daliniais.