1918 m. vasario 18 d. | Petras Klimas | Dienoraštis: Cenzūra vėl išbraukė!

Šiandien prirašėme visą eilę straipsnių apie nepriklausomybės paskelbimą ir padavėme drauge su skelbimu. Cenzūra vėl išbraukė!

Visi dega „cenzūros“ metodais. Šiandien prirašėme visą eilę straipsnių apie nepriklausomybės paskelbimą ir padavėme drauge su skelbimu. Cenzūra vėl išbraukė! Laikraščio neleidžiame. Šaulys buvo sustatęs Mltverwaltungui protokolą dėl neleidimo skelbti. Matyti, negelbėjo. Eis sunki kova. Be Berlyno paspirties, tur būti, nieko nebus. Kol kas teks leisti slaptosios proklamacijos. Šit tau ir nepriklausomybė vokiečių globoje! Ūpas karingas, pakeltas, piktas energingas. Bet pavargimo ligi soties!

Mane už straipsnį „1918 m. vasario 16 d.“ nr. 22 ėmė grasinti karo teismu. Be abejonės, gąsdino. Priekabių formalinių nėra. Pranešė man iš „Militrverwaltung“, būčiau atsargus, nes gali padaryti kratą. Todėl laikinai užrašus šiuos išnešiau į nepavojingesnę vietą ir rašiau ant atskirų lapelių.


Šaltinis: Petras Klimas. Dienoraštis 1915-1919. Čikaga, 1988, p. 225-226.