1921 m. liepos 23 d. | Cholera Rusijoj

Eina žinių iš Rusijos, kad ten ėmė siausti kai kuriose vietose cholera. Ypatingai toji baisi liga įsigalėjusi Dono krašte, kur šimtai žmonių miršta kasdien.

Eina žinių iš Rusijos, kad ten ėmė siausti kai kuriose vietose cholera. Ypatingai toji baisi liga įsigalėjusi Dono krašte, kur šimtai žmonių miršta kasdien.

Kadangi dabar grįžta iš Rusijos daug tremtinių į Baltijos valstybes, tai baugu, kad jie neužneštų tos ligos ir į šias šalis.

Dirižablis virš Šv. Bazilijaus katedros, Raudonojoje aikštėje. Maskva. 1921 m


Šaltinis: Cholera Rusijoj (1921, Liepos 23 d.). Trimitas (28 (48), p. 5.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_39090_11

Fotografijos prieiga internete: https://miepvonsydow.files.wordpress.com/2014/11/wxc78mj.jpg