1922 m. balandžio 30 d. | Birštono kurorto atstatymas

Atstatymo Komisariatas nutarė atstatyti buvusį rusų laikais kurortą Birštone. Pilnam atstatymui reikėtų apie 6.000.000 auksinų.

Atstatymo Komisariatas nutarė atstatyti buvusį rusų laikais kurortą Birštone. Pilnam atstatymui reikėtų apie 6.000.000 auksinų. Vyriausybė sutiko duoti kurorto atstatymui šimet 1.500.000 auksinų. Trečdalį kurorto atstatymo darbo tikimasi atlikti dar šiemet.

Birštono kurortas. 1931 m. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Birštono kurorto atstatymas (1922, Balandžio 30 d.). Trimitas (16 (86), p. 7.

Prieiga internete: https://naujas.epaveldas.lt/static/lnb-bucket/C1B0004663975/C1B0004663975-1922-Nr.16/original/0007-ABE7D16E322268E26045798A8FF43730.png