1922 m. birželio 18 d. | Kas dedasi ant Marso

Šių metų birželio 18 dieną Marsas, darydamas savo amžiną ratą aplink saulę, labiausiai prisiartinsiąs prie Žemės. Žvaigždžių tyrinėtojai astronomai ruošias pasinaudoti šita proga, kad arčiau pažinus Marsą. Viso pasaulio garsiausieji astronomai tai dienai mobilizuoja visas mokslo pajėgas, stipriausius teleskopus, per kuriuos žiūrės į Marsą.

Marsas yra planeta, kaip ir Žemė. Šių metų birželio 18 dieną Marsas, darydamas savo amžiną ratą aplink saulę, labiausiai prisiartinsiąs prie Žemės. Žvaigždžių tyrinėtojai astronomai ruošias pasinaudoti šita proga, kad arčiau pažinus Marsą. Viso pasaulio garsiausieji astronomai tai dienai mobilizuoja visas mokslo pajėgas, stipriausius teleskopus, per kuriuos žiūrės į Marsą. Jie žada galutinai išaiškinti, ar Marsas apgyventas, ar ne. Kai kurie astronomai jau dabar tikrina, kad ant Marso gyvena aukštos kultūros gyventojai, nors, gal būt visai nepanašūs į žmones. Dar 1909 m. garsus Amerikos astronomas Pickeringas nufotografavo Marso kanalus, kurių skaičius dabar esą padidėjęs. Jau prieš dvejus metus bevielio telegrafo išradėjas Markoni pastebėjo ant Marso paslaptingus ženklus. Manoma, kad tais signalais Marso gyventojai norėję susižinoti su Žemės gyventojais. Marso gyventojai, jeigu jie ten yra, birželio 18 dieną turėtų tuos ženklus pakartoti. Jei tokie signalai pasikartosią, tai bus busią ženklas, kad Marsas tikrai yra apgyventas.

Astronomijos observatorija Vilniuje. Reprodukcijos iš leidinio „Живописная Россiя“ III-čio tomo, išleisto 1882 m. Reprodukcijos autorius Stanislovas Lukošius. 1973 m. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Kas dedasi ant Marso (1922, Birželio 17 d.). Trimitas (23 (93), p. 9.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=C1B0004663975-1922-Nr.23