1922 m. gruodžio 31 d. | Besiartinant Naujiesiems 1923 m.

Redakcija vien nori skaitytojams palinkėti laimingų Naujų metų: ji norėtų, kad metai būtų pasėkmingi, visai Lietuvai ir Lietuvos evangelikams, kad sutvirtėtų visur tikėjimas, visur skambėtų Dievo Žodis, tobulėtų tvarka ir augtų Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, švietimas ir kultūra.

Yra priprasta velyti laimės, bet niekas dar nesusitarė kas tai yra ta laimė. Ir šiame klausime žmonių pažiūros kai kada darosi viena kitai visai priešingos: kas vieną laimingu padarytų, kitam dažnai atrodo menkniekiu ir atbulai.

Mūsų išmanymu, laimę sudaro vien sielos tyrumas ir sąžinės ramumas.

Toks žmogus visuomet malonus ir linksmas ir šviečia ne tiek sau, kiek savo artimui: jis gali žiūrėdamas į žmones, kaip savo veidrodyje, matyti tos savo įgytos laimės atspindį. Tik tokia laimė yra pastovus dalykas, todėl ir kelias į ją yra sunkus, nes per Dievo prisakymus, t. y. tobulumo keliu.

Kitos žmonių vadinamos laimės. Tai paprasti pasisekimai kaip pavyzdžiui, turtas, galybė ir kiti. Tokia laimė yra visai nepastovi ir priveda dažnai žmogų prie pražūties: tai pastebėta dar pagonių laike, kuomet buvo sakoma, busią tokiam pasisekimui patys dievai užvydžią ir siunčią visokias žabangas laimingiems žmonėms, keršydami visokiais būdais ir davesdami jį prie prapulties.

Negalima bet nesutikti su kita pagonių pažiura, kuri liepia spręsti, ar galima tas žmogus laimingu vadinti, kai jis bus savo gyvenimą gražiai užbaigęs. Bet nesigilinkime į filozofiją.

Redakcija vien nori skaitytojams palinkėti laimingų Naujų metų: ji norėtų, kad metai būtų pasėkmingi, visai Lietuvai ir Lietuvos evangelikams, kad sutvirtėtų visur tikėjimas, visur skambėtų Dievo Žodis, tobulėtų tvarka ir augtų Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, švietimas ir kultūra.

Teatneša šie metai mums daugiau ramybės ir meilės ir kuo mažiausiai nesusipratimų ir bereikalingų vargų!

Naujametinis atvirukas. XX a. 3-4 deš. Kauno miesto muziejus


Šaltinis: Mūsų žodis, nr.  5-6,  1922 m. gruodžio mėn., p. 1.