1922 m. kovo 8 d. | Navigacija Nemunu

Garlaivių plaukiojimas (navigacija) tarp Kauno ir Jurbarko šįmet prasidėjo kovo 8 dieną. Šiųmetinė navigacija susidarys iš 18 garlaivių.

Garlaivių plaukiojimas (navigacija) tarp Kauno ir Jurbarko šįmet prasidėjo kovo 8 dieną. Šiųmetinė navigacija susidarys iš 18 garlaivių.

Garlaivių savininkai padarė susitarimą. Kainos pakeltos: kroviniams – 100%, keleiviams I kl. – 150% ir keleiviams II kl. – 115%, palyginant su pereitų metų kainomis. Prisideda nauji garlaiviai: „Birutė“, „Darbininkas“, „Rūta“, „Venera“, „Viltis: ir „Balanda“.

Garlaivis „Lietuvaitė“. XX a. pirma pusė. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Navigacija Nemunu (1922, Kovo 25 d.). Trimitas (12 (82), p. 3.

Prieiga internete: https://naujas.epaveldas.lt/static/lnb-bucket/C1B0004663975/C1B0004663975-1922-Nr.12/original/0005-A21234C6B633B7E36C4ECA792195158E.png