1922 m. liepos 22 d. | Mykolo Riomerio dienoraštis

Po ilgos, beveik mėnesio, pertraukos šiandien įvyko Tribunolo posėdis. Nuo šiol posėdžiai vyks reguliariai kartą per savaitę, šeštadieniais, net iki atostogų sezono pabaigos. Kriščiukaitis dabar dar atostogauja savo vasarnamyje, visai netoli Kauno, tad atvažinės į kiekvieną posėdį.

Šeštadienis

Po ilgos, beveik mėnesio, pertraukos šiandien įvyko Tribunolo posėdis. Nuo šiol posėdžiai vyks reguliariai kartą per savaitę, šeštadieniais, net iki atostogų sezono pabaigos. Kriščiukaitis dabar dar atostogauja savo vasarnamyje, visai netoli Kauno, tad atvažinės į kiekvieną posėdį. Tokiu būdu teisėjų komplektas visuomet turės kvorumą. Iki rugpjūčio vidurio būsiu aš, rugpjūčio viduryje išvyksiu, o Janulaitis sugrįš. Trečias dalyvis bus kviečiamas iš Apygardos teismo teisėjų. Džiaugiuosi, kad posėdžiai bus atnaujinti, nes turėsiu ką veikti popiečio valandomis, kurias leidžiu Tribunole (nuosprendžių motyvavimas, bylų, nagrinėjamų posėdžiuose, išrinkimas, paskirtų bylų studijavimas). Labai mėgstu teisėjo darbą. <…>

Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo pirmininkas Antanas Kriščiukaitis su šeima atostogų Kačerginėje metu. 1932 m. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Mykolas Römeris, Dienoraštis: 1922 m. birželio 16-oji – 1923 m. balandžio 10-oji (sud. R. Miknys), Vilnius: Versus aureus, 2016, p. 60.