1922 m. sausio 1 d. | Galutinai įvedami metriniai saikai

Matų ir Saikų Rūmai skelbia, kad nuo 1922 m. sausio 1 dienos visoj Lietuvoje galutinai įvedama metrinė saikų sistema.

Matų ir Saikų Rūmai skelbia, kad nuo 1922 m. sausio 1 dienos visoj Lietuvoje galutinai įvedama metrinė saikų sistema. Nuo tos dienos prekyboj, pramonėj ir prie atlyginimo darbininkams griežtai draudžiama vartoti visus rusų ir kitus saikus, svarelius, ilgio, ploto ir tūrio matus; vieton jų privalo būt vartojami metriniai matai, saikai ir svareliai: vieton rusų svaro bus svaras lygus pusej kilogramo, vieton aršino – metras ir t. t.

Už vartojimą uždraustų matų, saikų, ir svarelių bus baudžiama iki 3000 auksinų.

Spyruoklinės svarstyklės. Juodojo metalo. XX a. 3-4 deš. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Galutinai įvedami metriniai saikai  (1922, Sausio 7 d.). Trimitas (1 (71), p. 7.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi//content/biImage.jsp?biRecordId=259883&imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_38680_9