1922 m. sausio 10 d. | Maskvoj nužudytas Lietuvos karo atstovas

Sausio 10 dieną atvežtas į Kauną kap. Avižienio kūnas. Karstas, papuoštas vainikais, kariuomenės atstovų ir velionies giminių buvo palydėtas iki Aleksoto tilto.

Sausio 2 dieną Lietuvos atstovybės bute Maskvoje buvo nukautas kap. K. Avižienis, karo atašė (atstovo) padėjėjas. Jį nukovė rusas Želudkovas – Pavlovas neva už paviliojimą jo žmonos, kurią atvykę rado pas kap. Avižienį. Nukovimo priežastis neturinti politinio pobūdžio. Rusų vyriausybė pareiškė pasigailėjimo dėl šio įvykio.

Sausio 10 dieną atvežtas į Kauną kap. Avižienio kūnas. Karstas, papuoštas vainikais, kariuomenės atstovų ir velionies giminių buvo palydėtas iki Aleksoto tilto ir iš čia automobiliu išvežtas į Mariampolę palaidoti.

Aleksoto tiltas. XX a. pirma pusė. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Maskvoj nužudytas Lietuvos karo atstovas   (1922, Sausio 21 d.). Trimitas (3 (73), p. 7.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_38682_9