1922 m. spalio 1 d. | Lietuvos moterų basketbolo pirmenybės

Spalių mėn. 1 d. Kaune, Vytauto kalne, prasidėjo moterų basketbolo pirmenybės 1922 m. Dalyvauja tik 2 komandos: Kauno Šaulių būrio ir L. F. L. S. Išviso bus 3 matčai; kuri komanda išloš daugumą – t. y. 2 matčus – laimės pirmenybes.

Spalių mėn. 1 d. Kaune, Vytauto kalne, prasidėjo moterų basketbolo pirmenybės 1922 m. Dalyvauja tik 2 komandos: Kauno Šaulių būrio ir L. F. L. S. Išviso bus 3 matčai; kuri komanda išloš daugumą – t. y. 2 matčus – laimės pirmenybes.

Geras oras sekmadienį surinko aikštėje gana daug žiūrėtojų pamatyti naudingą moterų sporto žaidimą. <…> 1-as havtaimas baigiasi 4:2 L. F. L. S. naudai. 2-me havtaime šaulietės gavo į savo krepšelį iš L. F. L. S. žaidikių dar 2 kamuolius ir rungtynės užsibaigė 8:2 L. F. L. S. naudai.

Reikia pasakyti, kad mūsų šaulietės žaidė sulig taisyklių aprašytų 33 Nr. „Trimito“; prisilaikė ypač taisykles, kad išmušti kamuolį iš prešininko rankų negalima. L. F. L. S. lošikai, atbulai, tos taisyklės neprisilaikė ir todėl turėjo didelį pliusą, be kliūčių iš šiaulių – gynėjų pusės laisvai metė kamuolį į krepšelį. Kol Lietuvos Sporto Lyga oficialiai nepaskelbs taisyklių, sutarta šauliečių tarpe žasiti toliau sulig L. F. L. S. taktikos.

<…>

Ąžuolynas žvelgiant nuo Kauno radijo stoties antenos stiebo. Matomas pirmasis stadionas. XX a. pirma pusė. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Lietuvos moterų basketbolo pirmenybės (1922, Spalio 21 d.). Trimitas (41 (111), p. 20.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vepis-api/v1/share/kpo/C1B0004663975-1922-Nr.41