1922 m. spalio 11 d. | Mykolo Riomerio dienoraštis

Nelemtas lietuvių ir lenkų priešiškumas kelia nepakeliamą skausmą ir man yra be galo nemalonus reiškinys. Jis žaloja tuos žmones, kurie yra niekuo dėti, nes tokio nesusipratimo chaose patys nežinojo, ko griebtis, ir dabar privalo atsakyti už savo veiksmus.

Trečiadienis

Šiandien Tribunole gavau Marynios telegramą, siųstą iš Obelių. Negaliu suprasti telegramos turinio. Verčiant iš lietuvių kalbos skamba taip: „Su Stepnu sulaikytu (o gal Steponą sulaikytą) vežame demarkacine linija, šiandien važiuojame į Zarasus, arba pas Sližį, gelbėk Steponą, labai (toliau lietuviškas, žodis, kurio nesuprantu, „susigrąžius“), atsakykite Zarasų apskrities karo komendantui“. Labai sunku suvokti, ką Marynia norėjo pasakyti. Kadangi telegramą siunčia Marynia, įtariu, kad kalba apie savo sūnų Steponą, o ne apie Steponą Mečkovskį, Elenos vyrą, nors galėtų ir apie jį rašyti, kadangi jis ketino važiuoti į Bagdoniškį (kita vertus, lyg ir ne taip greitai) ir galėjo būti sulaikytas kertantis demarkacijos liniją. Rytoj su telegrama nueisiu pas Boleslovą Sližį, karo ministrą. Galbūt jis dėl meilės, kurią kitados, dar prieš karą, jautė Maryniai, parodys nuoširdumą, padės suprasti telegramos turinį ir sutiks jai padėti. Visa tai labai nemalonu, Steponas elgiasi neatsargiai, ką tik tarnavo Lenkijos kariuomenėje ir tarsi niekur nieko atvažiavo į Lietuvą. Nelemtas lietuvių ir lenkų priešiškumas kelia nepakeliamą skausmą ir man yra be galo nemalonus reiškinys. Jis žaloja tuos žmones, kurie yra niekuo dėti, nes tokio nesusipratimo chaose patys nežinojo, ko griebtis, ir dabar privalo atsakyti už savo veiksmus.

Tuometinis Lietuvos krašto apsaugos ministras Boleslovas Sližys


Šaltinis: Mykolas Römeris, Dienoraštis: 1922 m. birželio 16-oji – 1923 m. balandžio 10-oji (sud. R. Miknys), Vilnius: Versus aureus, 2016, p.155 – 156.

Fotografija: iš knygos Algis Bitautas, Artūras Svarauskas, Mindaugas Tamošaitis, Lietuvos Respublikos 1918–1940 m. vyriausybių ministrų biogramos, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2016, p. 375.