1922 m. vasario 25 d. | Latvių spaudos sukaktuvės

Latvių spauda vasario 26 dieną iškilmingai apvaikščioja dvejas sukaktuves.

Latvių spauda vasario 26 dieną iškilmingai apvaikščioja dvejas sukaktuves. Vienos tai 125 metai nuo žurnalistikos pradžios. Ta pradžia skaitomas kalendoriaus – žurnalo ,,Latwiska Gadda Grahmata“ išėjimas 1797 metais Mintaujoje. Tas, teologo Matiso Stobbe‘s redaguotas, leidinys ėjo 2 metus po sąsiuvinį kas ketvirtadalis metų.

Antros sukaktuvės – 100 metų pirmam laikraščiui latvių kalba ,,Lattweeschu Awises“ pasirodžius. Tas latvių laikraštijos tėvas, mažučiuko formato  laikraštėlis, išėjo sausio 5 d. – senuoju kalend. – 17-to) 1822 m. Mintaujoje, redaguojamas pastoriaus Vatsono.

<…>

Jelgavos (tuomet Lietuvoje vadintos Mintauja) vaizdai 1925 m. Latvijos skaitmeninių vaizdų archyvas.


Šaltinis: Rygos balsas,  1922 02 25, Latvių spaudos sukaktuvės.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=C10000455934-1922-Vas.25

Fotografijos prieiga internete: https://www.europeana.eu/lt/item/92085/14627