1922 m. vasario 27 d. | Lietuvos-Vokietijos konferencija

Konferencija svarstysianti klausimus apie vokiečių ost-markių pakeitimą Lietuvos sava valiuta, apie atlyginimus nuostolių, padarytų Lietuvai Vokiečių-Rusų karo metu ir prekybos sutarties padarymas tarp Lietuvos ir Vokietijos.

Vasario 27 dieną Kaune prasidėjo Lietuvos-Vokietijos ekonominė konferencija. Abiejų pusių delegacijas sudaro žymus ekonominių ir finansinių reikalų žinomai.

Konferencija svarstysianti klausimus apie vokiečių ost-markių pakeitimą Lietuvos sava valiuta, apie atlyginimus nuostolių, padarytų Lietuvai Vokiečių-Rusų karo metu ir prekybos sutarties padarymas tarp Lietuvos ir Vokietijos. Manoma, kad šių svarbių reikalų svarstymas ir išrišimas konferencijai užims ilgesnį laiką.

Kauno miesto panorama. XX a. pirma pusė. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Lietuvos- Vokietijos konferencija (1922, Kovo 4 d.). Trimitas (9 (79), p. 3.

Prieiga internete: https://naujas.epaveldas.lt/static/lnb-bucket/C1B0004663975/C1B0004663975-1922-Nr.9/original/0005-ADD9A8CF1CFD1EB09FF0D8EFDB8CA6A6.png