1923 m. sausio 18 d. | Pareiškimas

Kadangi gruodžio 21 d. p. m. įvykusiuose Prezidento rinkimuose dalyvavo išviso 36 Seimo nariai, kurie absoliutinės daugumos nesudaro, tai Socialdemokratų Frakcija pareiškia, kad ji skaito rinkimus neteisėtais, nėsamais, o patį rinkimų faktą įvertina kaipo eilinį iš krikščionių demokratų bloko pusės įstatymų laužymą, tuo labiau neleistina, kad tuo aktu prasižengta prieš pamatinius krašto įstatymus.

Pareiškimas.

Seimo Socialdemokratų Frakcija sausio 9 dieną yra įteikusi Seimo prezidiumui sekantį pareiškimą del neteisėtų Respublikos prezidento rinkimų:

Seimo Prezidiumui

Seimo Socialdemokratų Frakcijos

PAREIŠKIMAS.

Einant Lietuvos Respublikos Konstitucijos § 41, Respublikos Prezidentas renkamas absoliutine atstovų dauguma. Kadangi gruodžio 21 d. p. m. įvykusiuose Prezidento rinkimuose dalyvavo išviso 36 Seimo nariai, kurie absoliutinės daugumos nesudaro, tai Socialdemokratų Frakcija pareiškia, kad ji skaito rinkimus neteisėtais, nėsamais, o patį rinkimų faktą įvertina kaipo eilinį iš krikščionių demokratų bloko pusės įstatymų laužymą, tuo labiau neleistina, kad tuo aktu prasižengta prieš pamatinius krašto įstatymus.

Socialdemokratų Frakcijos vardu:

Galinis.

Purėnienė.

Kairys.

Kromeris.

Markauskas.

Plečkaitis.

Požela.

Steponas Kairys. „Lietuvos albumas“. 1921 m.


Šaltinis: „Pareiškimas“, Socialdemokratas, nr. 2 (154), 1923 m. sausio 18 d., p. 2.

Prieiga internete: epaveldas.lt/preview?id=C10000396206-1923-Saus.18