1923 m. sausio 25 d. | Privalomasai įsakymas Nr. 18

Draudžiama viešai devėti svetimų valstybių tarnybos ar įstaigų uniformas ir jų ženklus […]. Nusikaltę šiam įsakymui bus baudžiami administratyviu budu iki 1000 litų pinigais arba vieno mėnesio areštu.

Kauno Miesto ir apskrities Viršininko

Privalomasai įsakymas Nr. 18

1.Draudžiama viešai devėti svetimų valstybių tarnybos ar įstaigų uniformas ir jų ženklus.

Pastaba: Draudimas neliečia: a) Pasiuntinybių tarnautojų, svetimų valstybių oficialiai komandiruotų Lietuvon ir asmenų pravažiuojančių tranzitų, b) atsižymėjimo ženklų.

2. Nusikaltę šiam įsakymui bus baudžiami administratyviu budu iki 1000 litų pinigais arba vieno mėnesio areštu.

PAM. Mil. Įst. § § 25, 26

P. MORKUS

Miesto ir Apskrities

Viršininkas.

Kaunas 1923 m. sausio 17 d.

Kipras Petrauskas – Pinkertonas D. Pučinio operoje „Madam Baterflai“. 1913 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Kauno Miesto ir apskrities Viršininko Privalomasai įsakymas Nr. 18“, Krašto balsas, nr. 19, 1923 m. sausio mėn. 25 d., p. 3.

Prieiga internete: epaveldas.lt/preview?id=C1C1B0000492583-1923-Saus.25