1923 m. sausio 27 d. | Santarvės komisijos pirmieji darbai Klaipėdoj

Sausio 27 d. 7 val. vak. Alijantų Komisija pareikalavo iš Direktorijos, kad visi sukilėliai atiduotų ginklus.

Sausio 27 d. 7 val. vak. Alijantų Komisija pareikalavo iš Direktorijos, kad visi sukilėliai atiduotų ginklus. Atsakymas turėjo būti duotas 10 val. Gelbėjimo Komitetas ir Direktorija pranešė Komisijai, kad toks reikalavimas būtų laužymas padarytos tarp Komisaro ir Vadovybės paliaubų sutarties. Prašyta atsakyti į tai 11 val. ir pranešta, kad visa atsakomybė už įvykius kris Komisai ir toliau beteks kalbėtis su karo vadovybe. Tas pareiškimas buvo padarytas raštu.

Lygiai 11 val. Komisija taip raštu pranešė Vyriausybės atstovui, kad paliaubų sąlygos palieka galioje ir apie tai Komisija praneš savo Vyriausybėms. Tuo būdu Komisija dėl pirmo savo ultimatumo lauks instrukcijų iš Paryžiaus.

<…>

Paveikslas „Klaipėdos uostas“. Aut. A. Varnas. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Santarvės komisijos pirmieji darbai Klaipėdoj (1923, vasario 1 d.). Trimitas (125), p. 8-9.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vepis-api/v1/share/kpo/C1B0004663975-1923-Nr.125