JAV lietuvių katalikų periodinis leidinys, ėjęs 1901–1944 m.

Leido Lietuvių Romos katalikų susivienijimas Amerikoje. Iš pradžių savaitraštis, vėliau, po 1923 m. – mėnesinis ir trimėnesis žurnalas. Nuo 1909 m. leistas Filadelfijoje (Pensilvanijos valstija). Beveik visą laiką redaktoriumi dirbo kunigas, visuomenės veikėjas, publicistas Antanas Milukas (1871–1943).