Vyriausybė. Ministras Pirmininkas Mykolas Sleževičius.

Paskirta 1919 m. balandžio 12 d. 
Atleista 1919 m. spalio 2 d.

Ministrai

Užsienio reikalų ministras Augustinas Voldemaras
Krašto apsaugos ministras Antanas Merkys
Vidaus reikalų ministras Petras Leonas
Teisingumo ministras Liudas Noreika
Finansų ministras Jonas Vileišis
Prekybos ir pramonės ministras Jonas Šimkus
Tiekimo ir maitinimo ministras Steponas Kairys
Darbo ir socialinės apsaugos ministras Juozas Paknys
Finansų ministras Martynas Yčas
Žemės ūkio ir valstybės turtų ministras Aleksandras Stulginskis
Švietimo ministras Juozas Tūbelis
Susisiekimo ministras Voldemaras Vytautas Čarneckis
Ministras be portfelio Jokūbas Šernas
Žydų reikalų ministras be portfelio Maksas Soloveičikas
Gudų reikalų ministras be portfelio Juozapas Voronko